by

Contact us

Solidarity with Belarus Information Office

Fundacja

Informacyjne Biuro Solidarności z Białorusią

00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15 lok 204

KRS 0000380958, NIP 527-265-02-23

office@solidarityby.eu;  www.belarusinfocus.info

tel./faks +48 22 826 05 12