by

Contact us

Belarus in Focus Information Office

Fundacja

Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie

00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15 lok 204

KRS 0000380958, NIP 527-265-02-23

office@solidarityby.eu;  www.belarusinfocus.info

tel./faks +48 22 826 05 12